ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  รายละเอียด :

 สามารถดาวน์โหลด ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ได้ที่ https://www.chaikasame.go.th/datacenter/detail.php?news_id=1097

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 398 คน