ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศการจ่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพที่ได้ดำเนินการจำหน่ายออกจากทะเบียนคุมพัสดุครุภัณฑ์
  รายละเอียด :

 ประกาศการจ่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพที่ได้ดำเนินการจำหน่ายออกจากทะเบียนคุมพัสดุครุภัณฑ์

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 224 คน