ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสรา้ง จำนวน 9 รายการ (เพื่อซ่อมแซมห้องน้ำอาคารเอนกประสงค์ที่ชำรุดเสียหาย)
  รายละเอียด :

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสรา้ง จำนวน 9 รายการ (เพื่อซ่อมแซมห้องน้ำอาคารเอนกประสงค์ที่ชำรุดเสียหาย

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 84 คน