ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเปิดเผยราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ
  รายละเอียด :

 ประกาศเปิดเผยราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบ  ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี  หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์  แบบบรรทุกน้ำ  ความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร  จำนวน 1 คัน  (ครั้งที่3

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 19 คน