ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 28 กรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
28 เม.ย. 2563
12 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการติดต่อราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
468
20 เม.ย. 2563
13 แจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
439
20 มี.ค. 2563
14 ประกาศ อบต.ชัยเกษม เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง และขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรร ดาวน์โหลดเอกสาร
571
20 ก.พ. 2563
15 ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561-2565) ดาวน์โหลดเอกสาร
425
04 ม.ค. 2563
16 การชำระภาษีท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ประจำ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
410
26 พ.ย. 2562
17 ประกาศ รายงานผลการดำเนินการแผนเสริมสร้าง วินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
411
02 ต.ค. 2562
18 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลดเอกสาร
455
01 ต.ค. 2562
19 การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
441
27 ก.ย. 2562
20 แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
442
20 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  2 |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11