ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
319
22 ม.ค. 2564
22 รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
664
01 ต.ค. 2563
23 การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
614
29 ก.ย. 2563
24 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทน ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
178
29 ก.ค. 2563
25 ประกาศ การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
549
01 ก.ค. 2563
26 เชิญชวนเข้ามาใช้บริการ ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน ดาวน์โหลดเอกสาร
205
08 พ.ค. 2563
27 ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือ เพื่อเข้าร่วมโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
190
08 พ.ค. 2563
28 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 28 กรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
196
28 เม.ย. 2563
29 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการติดต่อราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
655
20 เม.ย. 2563
30 แจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
617
20 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  3 |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13