ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศ อบต.ชัยเกษม เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง และขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรร ดาวน์โหลดเอกสาร
751
20 ก.พ. 2563
32 ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561-2565) ดาวน์โหลดเอกสาร
603
04 ม.ค. 2563
33 การชำระภาษีท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ประจำ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
328
02 ม.ค. 2563
34 การชำระภาษีท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ประจำ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
603
26 พ.ย. 2562
35 ประกาศ รายงานผลการดำเนินการแผนเสริมสร้าง วินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
608
02 ต.ค. 2562
36 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลดเอกสาร
622
01 ต.ค. 2562
37 การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
626
27 ก.ย. 2562
38 แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
614
20 ก.ย. 2562
39 อบต.ชัยเกษมเปิดรับลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
669
12 มิ.ย. 2562
40 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง และขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรร ดาวน์โหลดเอกสาร
696
06 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  4 |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13