ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 รับจดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
591
15 มี.ค. 2561
62 การชำระภาษีท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
577
31 ม.ค. 2561
63 การจัดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าเคลื่อนที่ (Mobile Unit)
566
05 ม.ค. 2561
64 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
605
03 ต.ค. 2560
65 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
594
03 ต.ค. 2560
66 การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
922
29 ก.ย. 2560
67 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติงานประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน เป็นสายงานประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
622
11 ก.ค. 2560
68 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติงานประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน เป็นสายงานประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏ ดาวน์โหลดเอกสาร
596
11 ก.ค. 2560
69 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติงานประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน เป็นสายงานประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ดาวน์โหลดเอกสาร
599
11 ก.ค. 2560
70 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
597
04 ก.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  7 |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13