ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ดาวน์โหลดเอกสาร
562
03 ม.ค. 2560
82 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส่ในการบริหารราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
642
07 พ.ย. 2559
83 ข้อมูลพื้นฐานตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
619
03 ต.ค. 2559
84 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
572
14 ก.ย. 2559
85 การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
653
14 ก.ย. 2559
86 รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือนสิงหาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
599
05 ก.ย. 2559
87 ผลคะแนนประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
582
22 ส.ค. 2559
88 รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือนมีนาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
600
05 เม.ย. 2559
89 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ศูนย์กู้ชีพ - กู้ภัย อบต.ชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
948
05 ต.ค. 2558
90 แนวทาง/ขั้นตอนการปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
605
19 ม.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  9 |10|  |11|  |12|  |13