ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางกองคลัง เลขทะเบียน กค 4762 ประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
09 พ.ย. 2564
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตราประทับบัตรเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษมและสามชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
68
04 พ.ย. 2564
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตรวจเช็คระยะครบ 240,000 กม. หรือทุก 6 เดือน สำหรับรถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน กฉ 5086 ปข ดาวน์โหลดเอกสาร
67
04 พ.ย. 2564
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตามโครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
2
04 พ.ย. 2564
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์ป้ายไวนิลเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ พร้อมติดตั้งบนโครงไม้ สำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ตามโครงการจัด ดาวน์โหลดเอกสาร
71
03 พ.ย. 2564
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษมและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
70
03 พ.ย. 2564
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายมรสวบ-เขามัน หมู่ที่ 4 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
70
27 ต.ค. 2564
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยสุขุม 1 หมู่ที่ 10 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
70
27 ต.ค. 2564
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายจรัญ-ห้วยตะเคียน หมู่ที่ 11 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
70
27 ต.ค. 2564
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายแบบขีดคะแนนพร้อมขาตั้ง สำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ตามโครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท ดาวน์โหลดเอกสาร
69
14 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105