ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงพื้น คสล.รอบที่ทำการอบต.ชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
55
09 ก.ย. 2564
2 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โครงสร้างเหล็กพร้อมประกอบติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
19
24 ก.ค. 2563
3 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โครงสร้างเหล็ก พร้อมประกอบติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
12
24 ก.ค. 2563
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน (ครั้้งที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
7
24 ก.ค. 2563
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 6 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
11
17 ก.ค. 2563
6 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงกา่รจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งโครงสร้างเหล็กพร้อมประกิบติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
12
17 ก.ค. 2563
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
16 ก.ค. 2563
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
15 ก.ค. 2563
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 8 ศูนย์ จำนวน 19 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
2
15 ก.ค. 2563
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำดับเพลิง จำนวน 1 เส้น ดาวน์โหลดเอกสาร
9
14 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71