ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางนอก จำนวน 4 เส้น สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บบ 6970 ปข ดาวน์โหลดเอกสาร
95
20 ส.ค. 2564
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 34 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
96
18 ส.ค. 2564
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อม ตรวจเช็คระยะ 120,000 กม. รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บท 9189 ปข ดาวน์โหลดเอกสาร
115
11 ส.ค. 2564
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด ณ ศูนย์พักคอย ลานปาล์ม รีสอร์ท หมู่ที่ 1 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
92
10 ส.ค. 2564
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบประปาและไฟฟ้าหอถังประปาหมู่บ้านสามขุม หมู่ที่ 10 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
86
09 ส.ค. 2564
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างส้วมสาธารณะ (แบบ 4 ห้อง) ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 5.20 เมตร สูง 2.86 เมตร (ตามแบบมาตรฐานกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข) ดาวน์โหลดเอกสาร
86
09 ส.ค. 2564
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออาหาเสริม(นม)ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.ชัยเกษม จำนวน 8 ศูนย์ ภาคเรียนที่ 1/2564 ปีงบ 2564(เดือนสิงหาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
16
06 ส.ค. 2564
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ติดตั้งรถบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในเขตตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
114
05 ส.ค. 2564
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออาหาเสริม(นม)ให้กับนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลชัยเกษมจำนวน 8 โรงเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 ปีงบ 2564(เดือนสิงหาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
16
05 ส.ค. 2564
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
04 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  10 |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110