ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1011 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ดาวน์โหลดเอกสาร
1418
03 พ.ค. 2554
1012 รายงานผลการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน มีนาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
761
19 เม.ย. 2554
1013 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดหนองโปร่ง หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
844
17 มี.ค. 2554
1014 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขต อบต.ชัยเกษม จำนวน 11 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
758
23 ก.พ. 2554
1015 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมห้องสุขาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม หมู่ที่ 1 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
740
17 ก.พ. 2554
1016 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม หมู่ที่ 1 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
733
17 ก.พ. 2554
1017 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลชัยเกษมต้านยาเสพติด ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
752
10 ก.พ. 2554
1018 รายงานผลการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน ธันวาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
702
11 ม.ค. 2554
1019 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอถังประปารูปทรงฟุตบอล บริเวณฝายน้ำล้นบ้านลุงปุ่น หมู่ที่ 8 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
767
29 ธ.ค. 2553
1020 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขต อบต.ชัยเกษม จำนวน 3 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
715
20 ธ.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  102 |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110