ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1031 รายงานผลการปฎิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร)เดือน กรกฎาคม2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
732
04 ส.ค. 2553
1032 สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและวางท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
725
28 ก.ค. 2553
1033 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
752
12 ก.ค. 2553
1034 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
750
12 ก.ค. 2553
1035 รายงานผลการปฎิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร)เดือนมิถุนายน 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
883
09 ก.ค. 2553
1036 รายงานผลการปฎิบัติตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร งานการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร)เดือน พฤษภาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
759
03 มิ.ย. 2553
1037 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขุม หมู่ที่ 10 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
785
25 พ.ค. 2553
1038 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างโรงเรียนบ้านดงไม้งาม หมู่ที่ 3 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
771
11 พ.ค. 2553
1039 รายงานผลการปฎิบัติตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร งานการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร)เดือน เมษายน2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
779
10 พ.ค. 2553
1040 สอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชัยเกษม จำนวน 5 ศูนย์ และเด็กนักเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
813
27 เม.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  104 |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110