ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อซ่อมแซมหลังคาอาคารประชุมอเนกประสงค์ และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 12 อัน ดาวน์โหลดเอกสาร
93
04 ส.ค. 2564
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ กองช่าง (เพื่อซ่อมแซมหลังคาอาคารประชุมอเนกประสงค์ และทำป้ายประชาสัมพันธ์) ดาวน์โหลดเอกสาร
92
04 ส.ค. 2564
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาาน จำนวน 1 รายการ (เก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง จำนวน 30 ตัว) ดาวน์โหลดเอกสาร
105
03 ส.ค. 2564
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (เก้าอี้ประชุม จำนวน 20 ตัว) ดาวน์โหลดเอกสาร
111
03 ส.ค. 2564
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จำนวน 2 ตู้) ดาวน์โหลดเอกสาร
112
03 ส.ค. 2564
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 ลิ้นชัก) ดาวน์โหลดเอกสาร
112
03 ส.ค. 2564
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ (เก้าอี้สำนักงาน, ชั้นวางของอเนกประสงค์, ตู้เหล็กบานเลื่อน, โต๊ะทำงาน, โต๊ะพับหน้าฟอเมก้าขาวและโต๊ะอนุบาล) ดาวน์โหลดเอกสาร
114
03 ส.ค. 2564
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตรวจเช็คระยะครบ 150,000 กม. สำหรับรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บบ 6970 ปข ดาวน์โหลดเอกสาร
105
02 ส.ค. 2564
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Sharp จำนวน 2 หลอด ดาวน์โหลดเอกสาร
106
29 ก.ค. 2564
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายป้ายและติดตั้งหอถังเหล็กพร้อมถังน้ำหอถังประปาหมู่บ้านสามขุม หมู่ที่ 10 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
95
27 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  11 |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110