ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้งและรื้อถอนสำหรับใช้เป็นสถานที่เพื่อรับมอบบัตรเลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ์และการส่งวัสดุอุปกรณ์หลังการนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม และสมาช ดาวน์โหลดเอกสาร
62
24 พ.ย. 2564
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตาจ่ายกรองแสง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้เป็นฉากกั้นหลังคูหาเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ตามโครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริ ดาวน์โหลดเอกสาร
83
23 พ.ย. 2564
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ตามโครงการจัดการเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
77
23 พ.ย. 2564
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษมและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
82
18 พ.ย. 2564
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินรถยนต์ส่วนกลางกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
74
18 พ.ย. 2564
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กองช่าง หมายเลขทะเบียน กง 9137 ประจวบคีรีขันธ์ เช็คระยะ 170,000 กิโลเมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
72
18 พ.ย. 2564
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางกองคลัง เลขทะเบียน กค 4762 ประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
90
09 พ.ย. 2564
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์ไวนิล ขนาด 1 x 1 เมตร จำนวน 2 ผืน ดาวน์โหลดเอกสาร
60
08 พ.ย. 2564
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตราประทับบัตรเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษมและสามชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
154
04 พ.ย. 2564
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตรวจเช็คระยะครบ 240,000 กม. หรือทุก 6 เดือน สำหรับรถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน กฉ 5086 ปข ดาวน์โหลดเอกสาร
149
04 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  11 |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117