ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1131 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคนดี หมู่ที่ 3 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
801
07 ก.ย. 2552
1132 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหงส์ทอง หมู่ที่ 2 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
805
07 ก.ย. 2552
1133 รายงานผลปฎิบัติตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร (สขร)เดือนสิงหาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
785
02 ก.ย. 2552
1134 ประกาศผลการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
811
21 ส.ค. 2552
1135 ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกตามดครงการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Auction โครงการก่อสรางถนนในเขตองค์ารบริหารส่วนตำบลชัยเกษม จำนวน 6 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
799
13 ส.ค. 2552
1136 ประกาศวันเวลา สถานที่ดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
790
13 ส.ค. 2552
1137 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Auction ดาวน์โหลดเอกสาร
789
15 ก.ค. 2552
1138 โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ คสล. และสนามกีฬาฟุตบอล หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
841
15 มิ.ย. 2552
1139 สอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนในเขตตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
813
29 พ.ค. 2552
1140 สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกสระน้ำหุบยายปิ่น หมู่ที่ 8 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
901
27 เม.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  114 |115|  |116|  |117