ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาจัดทำฐาน คสล.หอถังประปาหมู่บ้านสามขุม หมู่ที่ 10 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
88
27 ก.ค. 2564
112 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างส้วมสาธารณะ (แบบ 4 ห้อง) ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 5.20 เมตร สูง 2.86 เมตร (ตามแบบมาตรฐานกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข) ดาวน์โหลดเอกสาร
89
21 ก.ค. 2564
113 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้าช่อง หมู่ที่ 8 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
132
20 ก.ค. 2564
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยอ่างเก็บน้ำดงไม้งาม หมู่ที่ 3 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
120
15 ก.ค. 2564
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยช้างทอง หมู่ที่ 8 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
122
15 ก.ค. 2564
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทุ่งน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
120
15 ก.ค. 2564
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ (กรวยจราจร กระบองไฟกระพริบ และป้ายไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ) ดาวน์โหลดเอกสาร
121
14 ก.ค. 2564
118 ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขามัน หมู่ที่ 11 ตำบลชัยเกษม (ตามแบบ สถ.ศพด.1 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
132
05 ก.ค. 2564
119 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2564 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
134
02 ก.ค. 2564
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออาหาเสริม(นม)ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม จำนวน 8 ศูนย์ ภาคเรียนที่ 1/2564 ปีงบ2564 (เดือนกรกฎาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
15
29 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  12 |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110