ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมรสวบ-เขามัน หมู่ที่ 4 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
145
12 ต.ค. 2564
122 ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายจรัญ-ห้วยตะเคียน หมู่ที่ 11 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
143
12 ต.ค. 2564
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์สำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ตามโครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
145
06 ต.ค. 2564
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ สำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ตามโครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น แ ดาวน์โหลดเอกสาร
144
06 ต.ค. 2564
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเต้นพร้อมติดตั้งและรื้ถอนสำหรับใช้เป็นสถานที่เพื่อรับสมัครเลือกตั้งนายก องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษมและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
139
06 ต.ค. 2564
126 ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสุขุม 1 หมู่ที่ 10 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
143
04 ต.ค. 2564
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่น ถังขยะสีแดง จำนวน 6 ถัง ดาวน์โหลดเอกสาร
174
17 ก.ย. 2564
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครั จำนวน 15 รายการ (แผนงานการศึกษา) ดาวน์โหลดเอกสาร
175
17 ก.ย. 2564
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครั จำนวน 16 รายการ (แผนงานบริหารงานทั่วไป) ดาวน์โหลดเอกสาร
169
17 ก.ย. 2564
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
163
17 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  13 |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117