ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออาหาเสริม(นม)ให้กับนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลชัยเกษมจำนวน 8 โรงเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 ปีงบ 2564(เดือนกรกฎาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
16
29 มิ.ย. 2564
122 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยอ่างเก็บน้ำดงไม้งาม หมู่ที่ 3 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
118
23 มิ.ย. 2564
123 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยช้างทอง หมู่ที่ 8 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
117
23 มิ.ย. 2564
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตรวจเช็คระยะครบ 40,000 กม. หรือ 24 เดือน สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข 2934 ปข ดาวน์โหลดเอกสาร
94
22 มิ.ย. 2564
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 26 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
125
16 มิ.ย. 2564
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 19 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
129
16 มิ.ย. 2564
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
120
16 มิ.ย. 2564
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 28รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
118
16 มิ.ย. 2564
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางนอก จำนวน 4 เส้น สำหรับรถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน กฉ 5086ปข ดาวน์โหลดเอกสาร
92
16 มิ.ย. 2564
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ทรายอะเบท จำนวน 24 ถัง และผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดยุง จำนวน 10 ขวด) ดาวน์โหลดเอกสาร
121
15 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  13 |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110