ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
126
10 มิ.ย. 2564
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
117
10 มิ.ย. 2564
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงไม้งาม หมู่ที่ 3 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
117
10 มิ.ย. 2564
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่ สำหรับรถยนต์ส่วนกลางกองคลัง หมายเลขทะเบียน กค 4762 ประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
121
09 มิ.ย. 2564
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ชุดป้อนกระดาษถาด 1 และถาด 2 สำรหับเครื่องถ่ายเอกสาร รหัสครุภัณฑ์ 417 58 0004 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
09 มิ.ย. 2564
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตรวจเช็คระยะครบ 262 ชั่วโมง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง (รถฟาร์มแทรกเตอร์) หมายเลขทะเบียน ตค 2898 ประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
118
07 มิ.ย. 2564
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กระดาษถ่ายเอกสารเอสี่ ขนาด 70 แกรม 500 แผ่น/รีม) กองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
129
28 พ.ค. 2564
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 50 รีม) ดาวน์โหลดเอกสาร
127
28 พ.ค. 2564
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 100 รีม และธงตราสัญลักษณ์ สท. ขนาด 60*90 ซม จำนวน 30 ผืน) ดาวน์โหลดเอกสาร
134
28 พ.ค. 2564
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ชุดนั่งร้านเหล็ก จำนวน 4 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
115
28 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  14 |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110