ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรฯให้กับโรงเรียนประถมศึกษาจำนวน 8 แห่ง ในเขตพื้นที่ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
116
27 พ.ค. 2564
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออาหาเสริม(นม)ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรฯให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
114
27 พ.ค. 2564
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออาหาเสริม(นม)ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรฯให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม(เงินงบประมาณของ อบต.ชัยเกษม)) ดาวน์โหลดเอกสาร
113
27 พ.ค. 2564
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรฯให้กับโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลชัยเกษม โรงเรียนบ้านเขามัน จำนวน 2 คน (เงินงบประมาณของ อบต.ชัยเกษม) ดาวน์โหลดเอกสาร
116
27 พ.ค. 2564
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง หัวฉีดดับเพลิงแบบด้ามปืนปรับระดับน้ำได้ 4 ระดับ จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
132
25 พ.ค. 2564
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว น้ำยาฆ่าเชื้ออเนกประสงค์ จำนวน 12 แกลลอน ดาวน์โหลดเอกสาร
131
25 พ.ค. 2564
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออาหาเสริม(นม)ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.ชัยเกษม จำนวน 8 ศูนย์ ภาคเรียนที่ 1/2564 ปีงบ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
25 พ.ค. 2564
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออาหาเสริม(นม)ให้กับนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลชัยเกษมจำนวน 8 โรงเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
25 พ.ค. 2564
149 ประกาศเปิดเผยราคากลาง ต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
114
24 พ.ค. 2564
150 ประกาศเปิดเผยราคากลาง ต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงไม้งาม หมู่ที่ 3 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
116
24 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  15 |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110