ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
135
20 พ.ค. 2564
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถขุดไฮโดรลิค (แบคโฮ) ขนาด 21 ตัน ขุดลอกดินเลน ฝายเก็บน้ำหุบลุงสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านสามขุม จำนวน 6 ชั่วโมง ดาวน์โหลดเอกสาร
141
19 พ.ค. 2564
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลต์ 75 แอมป์ จำนวน 2 ลูก สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกขยะ) หมายเลขทะเบียน 81-7864 ประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
127
17 พ.ค. 2564
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม จำนวน 8 ศูนย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
120
17 พ.ค. 2564
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงไม้งาม หมู่ที่ 3 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
112
12 พ.ค. 2564
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมรสวบ หมู่ที่ 4 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
114
12 พ.ค. 2564
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตรวจเช็คระยะครบ 230,000 กม. หรือทุก 6 เดือน สำหรับรถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน กฉ 5086 ปข ดาวน์โหลดเอกสาร
139
07 พ.ค. 2564
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เสื้อกันฝนพลาสติกแบบคลุม และรองเท้าบู๊ท ให้กับคนงานทั่วไปประจำรถกู้ชีพและผู้ที่ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CO ดาวน์โหลดเอกสาร
135
07 พ.ค. 2564
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน วิทยุสื่อสาร จำนวน 2 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
119
06 พ.ค. 2564
160 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขามัน หมู่ที่ 11 ตำบลชัยเกษม (ครั้งที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
122
05 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  16 |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110