ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 34 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
155
18 ส.ค. 2564
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อม ตรวจเช็คระยะ 120,000 กม. รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บท 9189 ปข ดาวน์โหลดเอกสาร
173
11 ส.ค. 2564
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด ณ ศูนย์พักคอย ลานปาล์ม รีสอร์ท หมู่ที่ 1 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
146
10 ส.ค. 2564
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบประปาและไฟฟ้าหอถังประปาหมู่บ้านสามขุม หมู่ที่ 10 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
144
09 ส.ค. 2564
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างส้วมสาธารณะ (แบบ 4 ห้อง) ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 5.20 เมตร สูง 2.86 เมตร (ตามแบบมาตรฐานกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข) ดาวน์โหลดเอกสาร
143
09 ส.ค. 2564
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออาหาเสริม(นม)ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.ชัยเกษม จำนวน 8 ศูนย์ ภาคเรียนที่ 1/2564 ปีงบ 2564(เดือนสิงหาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
66
06 ส.ค. 2564
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ติดตั้งรถบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในเขตตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
174
05 ส.ค. 2564
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออาหาเสริม(นม)ให้กับนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลชัยเกษมจำนวน 8 โรงเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 ปีงบ 2564(เดือนสิงหาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
68
05 ส.ค. 2564
169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
169
04 ส.ค. 2564
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อซ่อมแซมหลังคาอาคารประชุมอเนกประสงค์ และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 12 อัน ดาวน์โหลดเอกสาร
149
04 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  17 |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117