ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงไม้งาม หมู่ที่ 3 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
114
30 เม.ย. 2564
162 ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมรสวบ หมู่ที่ 4 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
112
30 เม.ย. 2564
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
138
29 เม.ย. 2564
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
148
29 เม.ย. 2564
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ เครื่องหาพิกัด หาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
144
29 เม.ย. 2564
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
134
29 เม.ย. 2564
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำดับเพลิง พร้อมตะกร้ากรองผง จำนวน 2 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
137
28 เม.ย. 2564
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์ไวนิลพร้อมติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
130
27 เม.ย. 2564
169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP รุ่น MX-M315 Nv ดาวน์โหลดเอกสาร
130
23 เม.ย. 2564
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera รุ่น FS-6525 MFP (TK-479) ดาวน์โหลดเอกสาร
133
23 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  17 |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110