ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง จำนวน 8 ตัว และ พัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 3 ตัว ดาวน์โหลดเอกสาร
131
22 เม.ย. 2564
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องขยายเสียงแบบพกพา จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
128
22 เม.ย. 2564
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องขยายเสียงแบบพกพา จำนวน 1 ชุด ให้กับศพด.บ้านมรสวบ ดาวน์โหลดเอกสาร
126
22 เม.ย. 2564
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
128
22 เม.ย. 2564
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ให้กับ ศพด.บ้านห้วยไก่ต่อ ดาวน์โหลดเอกสาร
126
22 เม.ย. 2564
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
139
16 เม.ย. 2564
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
143
09 เม.ย. 2564
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหนองกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
175
05 เม.ย. 2564
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองจันทร์ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
150
04 เม.ย. 2564
180 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
152
02 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  18 |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110