ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
02 เม.ย. 2564
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนประถมศึกษาจำนวน 8 แห่ง ในเขตพื้นที่ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
129
02 เม.ย. 2564
183 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
119
29 มี.ค. 2564
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เสาอากาศติดรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
176
25 มี.ค. 2564
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างติดแผ่นสะท้อนแสง รถบรรทุกขยะเฉพาะกิจ (ขยะเปียก) หมายเลขทะเบียน 81-7864 ปข ดาวน์โหลดเอกสาร
165
25 มี.ค. 2564
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง ของ ศพด.อบต.ชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
155
25 มี.ค. 2564
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์สำนักงาน เต็นท์ผ้าใบ จำนวน 2 หลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
154
25 มี.ค. 2564
188 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองจันทร์ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
116
24 มี.ค. 2564
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาขนถ่ายกำจัดสิ่งปฏิกูล จากห้องสุขาสาธารณะ อบต.ชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
132
22 มี.ค. 2564
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลานจอดรถ คสล.ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 38.20 เมตร หนา 0.15 เมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
118
22 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  19 |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110