ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านสิทธิชัย หมู่ที่ 6 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
17
23 ธ.ค. 2564
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลังโรงเรียนบ้านดงไม้งาม หมู่ที่ 3 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
15
23 ธ.ค. 2564
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ของกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
13
23 ธ.ค. 2564
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตรวจเช็คระยะครบ 50,000 กม. หรือ 30 เดือน รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 2934 ปข ดาวน์โหลดเอกสาร
13
22 ธ.ค. 2564
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์และวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ตามโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
22 ธ.ค. 2564
16 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตตำบลชัยเกษมที่ชำรุดเสียหายเนื่องจากเหตุอุทกภัย หมู่ที่ 3,6,7,8,9,11,12 ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
17 ธ.ค. 2564
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม จำนวน 3 ศูนย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
16 ธ.ค. 2564
18 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านสิทธิชัย หมู่ที่ 6 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
16
14 ธ.ค. 2564
19 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลังโรงเรียนบ้านดงไม้งาม หมู่ที่ 3 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
13
14 ธ.ค. 2564
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ ตามโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ใหม่ จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
19
13 ธ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  2 |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110