ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยอ่างเก็บน้ำดงไม้งาม หมู่ที่ 3 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
177
23 มิ.ย. 2564
192 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยช้างทอง หมู่ที่ 8 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
178
23 มิ.ย. 2564
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตรวจเช็คระยะครบ 40,000 กม. หรือ 24 เดือน สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข 2934 ปข ดาวน์โหลดเอกสาร
148
22 มิ.ย. 2564
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 26 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
182
16 มิ.ย. 2564
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 19 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
188
16 มิ.ย. 2564
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
182
16 มิ.ย. 2564
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 28รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
173
16 มิ.ย. 2564
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางนอก จำนวน 4 เส้น สำหรับรถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน กฉ 5086ปข ดาวน์โหลดเอกสาร
148
16 มิ.ย. 2564
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ทรายอะเบท จำนวน 24 ถัง และผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดยุง จำนวน 10 ขวด) ดาวน์โหลดเอกสาร
182
15 มิ.ย. 2564
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
180
10 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  20 |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117