ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเตมน้ำยาดับเพลิง ดาวน์โหลดเอกสาร
146
18 มี.ค. 2564
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยมะค่าเอน หมู่ที่ 4 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
162
04 มี.ค. 2564
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายประวุฒิ-ห้วยตะเคียน หมู่ที่ 11 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
166
04 มี.ค. 2564
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
161
04 มี.ค. 2564
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงหอถังประปาหมู่บ้านซอยสวนป่าเขาดิน หมู่ที่ 8 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
166
03 มี.ค. 2564
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
163
03 มี.ค. 2564
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม จำนวน 21 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
113
02 มี.ค. 2564
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เลื่อยยนต์ จำนวน 2 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
162
25 ก.พ. 2564
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.ชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
135
24 ก.พ. 2564
200 ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างโครงการปรับปรุงหอถังประปาหมู่บ้านซอยสวนป่าเขาดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
116
23 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  20 |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110