ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
171
10 มิ.ย. 2564
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงไม้งาม หมู่ที่ 3 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
174
10 มิ.ย. 2564
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่ สำหรับรถยนต์ส่วนกลางกองคลัง หมายเลขทะเบียน กค 4762 ประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
180
09 มิ.ย. 2564
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ชุดป้อนกระดาษถาด 1 และถาด 2 สำรหับเครื่องถ่ายเอกสาร รหัสครุภัณฑ์ 417 58 0004 ดาวน์โหลดเอกสาร
151
09 มิ.ย. 2564
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตรวจเช็คระยะครบ 262 ชั่วโมง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง (รถฟาร์มแทรกเตอร์) หมายเลขทะเบียน ตค 2898 ประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
176
07 มิ.ย. 2564
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กระดาษถ่ายเอกสารเอสี่ ขนาด 70 แกรม 500 แผ่น/รีม) กองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
190
28 พ.ค. 2564
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 50 รีม) ดาวน์โหลดเอกสาร
196
28 พ.ค. 2564
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 100 รีม และธงตราสัญลักษณ์ สท. ขนาด 60*90 ซม จำนวน 30 ผืน) ดาวน์โหลดเอกสาร
198
28 พ.ค. 2564
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ชุดนั่งร้านเหล็ก จำนวน 4 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
174
28 พ.ค. 2564
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรฯให้กับโรงเรียนประถมศึกษาจำนวน 8 แห่ง ในเขตพื้นที่ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
172
27 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  21 |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117