ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตรวจเช็คระยะ 220,000 กม. หรือทุก 6 เดือน สำหรับรถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน กฉ 5086 ปข ดาวน์โหลดเอกสาร
139
08 ก.พ. 2564
212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องเล่นสนาม จำนวน 16 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
163
05 ก.พ. 2564
213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ดาวน์โหลดเอกสาร
145
04 ก.พ. 2564
214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัด จำนวน 45 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
157
01 ก.พ. 2564
215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน แผนงานสาธารณสุข จำนวน 20 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
152
01 ก.พ. 2564
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
142
01 ก.พ. 2564
217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมและซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
145
28 ม.ค. 2564
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมและซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ของสำนักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
151
28 ม.ค. 2564
219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัส 416 49 0008 ดาวน์โหลดเอกสาร
132
28 ม.ค. 2564
220 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เครื่องแบบฝึกหรือชุดปฏิบัติการ (เสื้อยืดคอเชิ้ตแขนยาว สีดำ อปพร.) จำนวน 32 ตัว ดาวน์โหลดเอกสาร
130
28 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  22 |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110