ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
149
27 ม.ค. 2564
222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
153
27 ม.ค. 2564
223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัรฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
142
27 ม.ค. 2564
224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ค ดาวน์โหลดเอกสาร
171
22 ม.ค. 2564
225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน แบบพิมพ์ จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
134
20 ม.ค. 2564
226 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน 9 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
135
20 ม.ค. 2564
227 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วมือ จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
165
19 ม.ค. 2564
228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบและจัดพิมพ์รายงานการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2,000 เล่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
166
11 ม.ค. 2564
229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้าช่อง หมู่ที่ 8 ตำบลชัยเกษม ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร พร้อมงานไหล่ทางหินคลุกสองจ้างทา ดาวน์โหลดเอกสาร
123
11 ม.ค. 2564
230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านตาวิง หมู่ที่ 5 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
120
11 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  23 |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110