ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยหงส์ทอง หมู่ที่ 2 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
511
16 ต.ค. 2563
262 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนทางเบี่ยงซอยสันอ่างเก็บน้ำมรสวบ หมู่ที่ 4 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
468
15 ต.ค. 2563
263 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
470
14 ต.ค. 2563
264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์สำหรับรถยนต์ส่วนกลางกองช่าง จำนวน 4 เส้น ดาวน์โหลดเอกสาร
468
14 ต.ค. 2563
265 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
476
09 ต.ค. 2563
266 ประกาศเปิดเผยราคากลางซ่อมแซมถนนทางเบี่ยงซอยสันอ่างเก็บน้ำมรสวบ หมู่ที่ 4 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
454
06 ต.ค. 2563
267 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสหกรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
451
06 ต.ค. 2563
268 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหงส์ทอง หมู่ที่ 2 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
456
06 ต.ค. 2563
269 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนทางเบี่ยงซอยสันอ่างเก็บน้ำมรสวบ หมู่ที่ 4 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
115
06 ต.ค. 2563
270 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
496
18 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  27 |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110