ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1,500 โดส ดาวน์โหลดเอกสาร
8
22 เม.ย. 2565
22 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ที่ได้รับเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาส 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
21 เม.ย. 2565
23 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ที่ได้รับเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาส 2 (กองคลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
25
21 เม.ย. 2565
24 ประกาศผ้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยสีดางาม 1 หมู่ที่ 7 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
21
20 เม.ย. 2565
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ขนาด 0.6 * 1 เมตร จำนวน 1 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
8
04 เม.ย. 2565
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.ในสายทางถนนลูกรังสายมรสวบ-เขามัน หมู่ที่ 4 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
21
31 มี.ค. 2565
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เปลี่ยนอะไหล่ สำหรับรถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน กฉ 5086 ประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
8
30 มี.ค. 2565
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-8486 ประจวบคีรีขันธ์ ตรวจเช็คระยะ 12 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
8
30 มี.ค. 2565
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (กองคลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
8
24 มี.ค. 2565
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แท่นชาร์จแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
33
17 มี.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  3 |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117