ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รถพยาบาล(รถตู้) หมายเลขทะเบียน กฉ 5086 ปข.ตรวจเช็คระยะ 200,000 กิโลเมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
481
08 ก.ย. 2563
292 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิค เลขทะเบียน 81-5536 ประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
486
31 ส.ค. 2563
293 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
459
31 ส.ค. 2563
294 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ) จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
482
28 ส.ค. 2563
295 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถังน้ำแบบพลาสติก ดาวน์โหลดเอกสาร
459
28 ส.ค. 2563
296 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองไม้แก่น-ห้วยภู หมู่ที่ 7 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
479
27 ส.ค. 2563
297 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยสองหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
491
27 ส.ค. 2563
298 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
494
26 ส.ค. 2563
299 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
483
25 ส.ค. 2563
300 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ข้อต่อสายดับเพลิง จำนวน 2 ตัว ดาวน์โหลดเอกสาร
471
24 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  30 |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110