ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (โต๊ะทำงานเหล็ก,ตู้เหล็กบานเลื่อน) ดาวน์โหลดเอกสาร
480
22 ก.ค. 2563
312 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
481
22 ก.ค. 2563
313 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ โต๊ะทำงาน เก้าอี้สำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
481
22 ก.ค. 2563
314 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 6 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
490
17 ก.ค. 2563
315 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงกา่รจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งโครงสร้างเหล็กพร้อมประกิบติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
499
17 ก.ค. 2563
316 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
492
16 ก.ค. 2563
317 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหนองจันทร์ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
478
16 ก.ค. 2563
318 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายมรสวบ-เขามัน หมู่ที่ 4 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
477
16 ก.ค. 2563
319 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
496
15 ก.ค. 2563
320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 8 ศูนย์ จำนวน 19 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
497
15 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  32 |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110