ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการจัดซื้อครุภัรฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
513
18 มิ.ย. 2563
342 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ สำนักปลัด แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ดาวน์โหลดเอกสาร
495
17 มิ.ย. 2563
343 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ของกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
495
17 มิ.ย. 2563
344 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
486
15 มิ.ย. 2563
345 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร สูง 3.60 เมตร (ตามแบบมาตรฐานกรมชลประทาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
500
12 มิ.ย. 2563
346 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างขุดลอกฝายน้ำล้นสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 11 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
485
12 มิ.ย. 2563
347 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองคุย 2 หมู่ที่ 5 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
463
10 มิ.ย. 2563
348 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเทพพิทักษ์-หนองโปร่ง หมู่ที่ 1 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
457
10 มิ.ย. 2563
349 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกฝายน้ำล้นสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 11 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
458
10 มิ.ย. 2563
350 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง (รถฟาร์มแทร็กเตอร์) ดาวน์โหลดเอกสาร
486
08 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  35 |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110