ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
371 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกสระน้ำช่องชี หมู่ที่ 12 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
469
15 เม.ย. 2563
372 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ควา ดาวน์โหลดเอกสาร
521
14 เม.ย. 2563
373 ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ความจุไม่น ดาวน์โหลดเอกสาร
502
14 เม.ย. 2563
374 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
481
09 เม.ย. 2563
375 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านช่องชี หมู่ที่ 12 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
471
08 เม.ย. 2563
376 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
483
02 เม.ย. 2563
377 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าสำหรับทำหน้ากากอนามัยตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
489
27 มี.ค. 2563
378 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรดตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
485
27 มี.ค. 2563
379 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
489
27 มี.ค. 2563
380 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เจลล้างมือแอลกอฮอล์ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
486
27 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  38 |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110