ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
451 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังซอยช่องชี หมู่ที่ 11 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
526
26 มี.ค. 2563
452 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
545
23 มี.ค. 2563
453 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยหุบกระดังงา 2 หมู่ที่ 12 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
503
19 มี.ค. 2563
454 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยช่องชี หมู่ที่ 11 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
511
19 มี.ค. 2563
455 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
563
06 มี.ค. 2563
456 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
536
06 มี.ค. 2563
457 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
536
06 มี.ค. 2563
458 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง จำนวน 100 ตัว ดาวน์โหลดเอกสาร
536
06 มี.ค. 2563
459 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (โต๊ะคอมพิวเตอร์) ดาวน์โหลดเอกสาร
552
06 มี.ค. 2563
460 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
531
04 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  46 |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117