ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
461 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยมรสวบ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
496
04 ธ.ค. 2562
462 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยหนองกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
490
04 ธ.ค. 2562
463 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกกระเช้าติดตั้งเครนไฮโดรลิค) ดาวน์โหลดเอกสาร
487
04 ธ.ค. 2562
464 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยเทพพิทักษ์ 2 หมู่ที่ 1 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
468
04 ธ.ค. 2562
465 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยบ้านนายไสว หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
469
04 ธ.ค. 2562
466 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยบ้านนางประทุม หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
468
04 ธ.ค. 2562
467 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยบ้านนางทองปลิว หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
469
04 ธ.ค. 2562
468 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยบ้านนายประเสริฐ หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
459
04 ธ.ค. 2562
469 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยเกษตรชัย ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลชัยเกษม กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตร.ม. พร้อมงานไหล่ทางหินคลุกสองข้างทาง ข้างละ ๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
509
02 ธ.ค. 2562
470 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ่อนก หมู่ที่ ๕ ตำบลชัยเกษม กว้าง ๔ เมตรระยะทาง ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตร.ม. พร้อมงานไหล่ทางหินคลุกสองข้างทาง ข้างละ ๐.๕๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
511
02 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  47 |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110