ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
471 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เต้นท์ผ้าใบ จำนวน 2 หลัง ของสำนักปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
494
28 พ.ย. 2562
472 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดตกแต่งสถานที่ เพื่อใช้สำหรับพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ดาวน์โหลดเอกสาร
491
28 พ.ย. 2562
473 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์ป้ายไวนิล เพื่อใช้สำหรับพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ดาวน์โหลดเอกสาร
501
28 พ.ย. 2562
474 ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยช้างทองหมู่ที่ 8 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
465
27 พ.ย. 2562
475 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง รถพยาบาล (รถตู้) ดาวน์โหลดเอกสาร
484
25 พ.ย. 2562
476 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถฟาร์มแทร็กเตอร์) ปะยางในล้อหลัง 1 เส้น ดาวน์โหลดเอกสาร
484
21 พ.ย. 2562
477 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
480
20 พ.ย. 2562
478 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ศพด.บ้านยางเขา ดาวน์โหลดเอกสาร
481
15 พ.ย. 2562
479 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเกษตรชัย 2 หมู่ที่ 2 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
506
12 พ.ย. 2562
480 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ่อนก หมู่ที่ 5 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
505
12 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  48 |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110