ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตรวจเช็คระยะครบ 240,000 กม. หรือทุก 6 เดือน สำหรับรถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน กฉ 5086 ปข ดาวน์โหลดเอกสาร
91
04 พ.ย. 2564
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตามโครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
04 พ.ย. 2564
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประกาศผลการรวมคะแนนและจัดทำป้ายบอกที่เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ตามโครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
04 พ.ย. 2564
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์ป้ายไวนิลเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ พร้อมติดตั้งบนโครงไม้ สำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ตามโครงการจัด ดาวน์โหลดเอกสาร
98
03 พ.ย. 2564
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษมและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
96
03 พ.ย. 2564
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายมรสวบ-เขามัน หมู่ที่ 4 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
98
27 ต.ค. 2564
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยสุขุม 1 หมู่ที่ 10 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
98
27 ต.ค. 2564
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายจรัญ-ห้วยตะเคียน หมู่ที่ 11 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
94
27 ต.ค. 2564
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายแบบขีดคะแนนพร้อมขาตั้ง สำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ตามโครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท ดาวน์โหลดเอกสาร
91
14 ต.ค. 2564
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ตามโครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
91
14 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  5 |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110