ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
501 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อลอดกลม คสล.ถนนลุกรังซอยหุบเขาวงศ์-หน้าช่้อง หมู่ที่ 12 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
482
29 ส.ค. 2562
502 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 11 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
491
27 ส.ค. 2562
503 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
513
19 ส.ค. 2562
504 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
504
19 ส.ค. 2562
505 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3 เมษายน - มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
504
19 ส.ค. 2562
506 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
500
19 ส.ค. 2562
507 ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ดาวน์โหลดเอกสาร
503
19 ส.ค. 2562
508 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
496
08 ส.ค. 2562
509 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะพับหน้าฟอเมก้าขาว จำนวน 8 ตัว ดาวน์โหลดเอกสาร
478
24 ก.ค. 2562
510 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อลอดกลม คสล.ลำห้วยสาธารณะสี่แยกบ้านกรูด หมู่ที่ 5 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
490
12 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  51 |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110