ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
521 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยอรุณสวัสดิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
503
12 ธ.ค. 2562
522 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโล ดาวน์โหลดเอกสาร
574
11 ธ.ค. 2562
523 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
531
11 ธ.ค. 2562
524 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ตรวจเช็คระยะ 100,000 กม. ดาวน์โหลดเอกสาร
532
11 ธ.ค. 2562
525 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยบ้านนางประยูร หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
508
11 ธ.ค. 2562
526 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองจันทร์ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
528
09 ธ.ค. 2562
527 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสุขุม 1 หมู่ที่ 10 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
523
09 ธ.ค. 2562
528 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยผาทอง หมู่ที่ 3 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
564
04 ธ.ค. 2562
529 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยหลังโรงเรียนบ้านดงไม้งาม หมู่ที่ 3 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
540
04 ธ.ค. 2562
530 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยมรสวบ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
541
04 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  53 |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117