ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
541 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเขามัน-หนองบอน หมู่ที่ 11 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
514
21 ธ.ค. 2561
542 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางประทุม หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
507
20 ธ.ค. 2561
543 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเพชรเกษม-ดงไม้งาม หมู่ที่ 3 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
494
20 ธ.ค. 2561
544 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยไก่ต่อ-หุบเขาวงศื หมู่ที่ 6 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
495
20 ธ.ค. 2561
545 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสุขุม 1 หมู่ที่ 10 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
491
20 ธ.ค. 2561
546 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองไม้แก่น-ห้วยภู หมู่ที่ 7 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
496
20 ธ.ค. 2561
547 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสรา้งถนน คสล.ซอยช้างทอง หมู่ที่ 8 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
501
15 ธ.ค. 2561
548 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโีครงการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
512
14 ธ.ค. 2561
549 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยนิคมพัฒนา-หุบเขาวงศ์ หมู่ที่ 12 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
506
12 ธ.ค. 2561
550 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยสวนป่า หมู่ที่ 8 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
501
12 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  55 |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110