ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
551 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สานมรสวบ-เขามัน หมู่ที่ 4 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
509
12 ธ.ค. 2561
552 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยเขามัน-หนองบอลหมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
496
12 ธ.ค. 2561
553 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล. ซอยนิคมพัฒนา-หุบเขาวงค์ หมู่ที่12 ดาวน์โหลดเอกสาร
501
12 ธ.ค. 2561
554 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายมรสวบ-เขามัน หมู่ที่ 4 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
499
12 ธ.ค. 2561
555 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยสวนป่า หมู่ที่ 8 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
506
12 ธ.ค. 2561
556 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนในเขตตำบลชัยเกษมที่ชำรุดเสียหายเนื่องจากอุทกภัย เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 6 หมู่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
509
23 พ.ย. 2561
557 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ พร้อมติดตั้งหลังค ดาวน์โหลดเอกสาร
523
21 พ.ย. 2561
558 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
510
13 พ.ย. 2561
559 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
503
06 พ.ย. 2561
560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลุกรังซอยเขามันพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
513
25 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  56 |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110