ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ (บัตรเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม และบัตรเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม) ดาวน์โหลดเอกสาร
23
14 ต.ค. 2564
52 ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมรสวบ-เขามัน หมู่ที่ 4 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
91
12 ต.ค. 2564
53 ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายจรัญ-ห้วยตะเคียน หมู่ที่ 11 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
88
12 ต.ค. 2564
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์สำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ตามโครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
90
06 ต.ค. 2564
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ สำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ตามโครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น แ ดาวน์โหลดเอกสาร
89
06 ต.ค. 2564
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเต้นพร้อมติดตั้งและรื้ถอนสำหรับใช้เป็นสถานที่เพื่อรับสมัครเลือกตั้งนายก องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษมและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
83
06 ต.ค. 2564
57 ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสุขุม 1 หมู่ที่ 10 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
88
04 ต.ค. 2564
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่น ถังขยะสีแดง จำนวน 6 ถัง ดาวน์โหลดเอกสาร
115
17 ก.ย. 2564
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครั จำนวน 15 รายการ (แผนงานการศึกษา) ดาวน์โหลดเอกสาร
115
17 ก.ย. 2564
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครั จำนวน 16 รายการ (แผนงานบริหารงานทั่วไป) ดาวน์โหลดเอกสาร
111
17 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  6 |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110