ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
601 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยบ่อนก 2 หมู่ที่ 5 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
494
27 ส.ค. 2561
602 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยหงษ์ทอง 2 หมู่ที่ 2 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
491
27 ส.ค. 2561
603 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อ คสล.ถนนลุกรังซอยเกษตรชัย 2 หมู่ที่ 2 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
487
15 ส.ค. 2561
604 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อคสล.ถนนลูกรังซอยเกษตรชัย 2 หมู่ที่ 2 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
507
08 ส.ค. 2561
605 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประกวดราคาจัดซื้อซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 85 แรงม้า ดาวน์โหลดเอกสาร
501
07 ส.ค. 2561
606 ประกาศสรุปผลดำเดินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
490
06 ส.ค. 2561
607 ประกาศสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 85 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ดาวน์โหลดเอกสาร
504
13 ก.ค. 2561
608 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิกขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 85 แรงม้า ดาวน์โหลดเอกสาร
518
13 ก.ค. 2561
609 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
524
03 ก.ค. 2561
610 ประกาศสรุปผลดำเดินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
517
03 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  61 |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110