ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
651 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสีดางาม1 หมู่ที่ 7 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
491
06 มี.ค. 2561
652 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้าช่อง หมู่ที่ 8 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
494
06 มี.ค. 2561
653 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยวัดเวฬุวัน หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
496
06 มี.ค. 2561
654 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
493
06 มี.ค. 2561
655 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหุบเขาวงศ์ หมู่ที่ 12 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
487
06 มี.ค. 2561
656 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านนายบุญช่วย หมู่ที่ 11 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
488
06 มี.ค. 2561
657 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางจุดที่ชำรุดเสียหายสายบ้านหนองหญ้าปล้อง-บ้านหนองบอน หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
500
02 มี.ค. 2561
658 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างเสาธงชาติ คสล.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมรสวบ หมู่ที่ 4 ตำบลขชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
491
02 มี.ค. 2561
659 ประกาศสอบราคาจ้างดครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสหกรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
518
23 ก.พ. 2561
660 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเทพพิทักษ์-เพชรคง หมู่ที่ 1 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
495
23 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  66 |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110