ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
661 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าง คสล.สายมรสวบ-ห้วยลึก หมู่ที่ 4 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
495
23 ก.พ. 2561
662 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายหนองกลาง-เทพพิทักษ์ หมู่ที่ 1 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
494
23 ก.พ. 2561
663 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเพชรเกษม-หนองจันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
501
23 ก.พ. 2561
664 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายไสว หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
501
22 ก.พ. 2561
665 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยไก่ต่อ-หุบเขาวงศ์ หมู่ที่ 12 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
500
22 ก.พ. 2561
666 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสหกรณ์-หนองจันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
498
22 ก.พ. 2561
667 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนิคมพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชัยเกษม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
512
19 ก.พ. 2561
668 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสหกรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
523
16 ก.พ. 2561
669 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางจุดที่ชำรุดเสียหายสายบ้านหนองหญ้า-บ้านหนองบาน หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
495
09 ก.พ. 2561
670 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อลอดกลม คสล.ในสายทางถนนสายสหกรณ์หมู่ที่ 3 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
494
06 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  67 |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110