ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
671 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อคสล.ในสายทางถนนสายสหกรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
494
06 ก.พ. 2561
672 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเทพพิทักษ์-เพชรคง หมู่ที่ 1 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
495
02 ก.พ. 2561
673 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมรสวบ-ห้วยลึก หมู่ที่ 4 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
495
02 ก.พ. 2561
674 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองกลาง-เทพพิทักษ์ หมู่ทีี่ 1ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
498
02 ก.พ. 2561
675 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเพชรเกาม-หนองจันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
495
02 ก.พ. 2561
676 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น คสล.ในสายทางถนนซอยบ้านนางประทุม หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
505
01 ก.พ. 2561
677 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อ คสล.ในสายทางถนนสายสหกรณ์หมู่ที่ 3 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
504
31 ม.ค. 2561
678 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อคสล.ในสายทางถนนสายสหกรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
507
31 ม.ค. 2561
679 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยซอยนิคมพัฒนา หมู่ที่ 12 ต.ชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
500
24 ม.ค. 2561
680 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนิคมพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
498
24 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  68 |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110