ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
681 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น คสล.ในสายทางถนนซอยบ้านนางประทุม หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
514
24 ม.ค. 2561
682 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรั้ว คสล.อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
506
19 ม.ค. 2561
683 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรั้ว คสล.อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมรสวบ หมู่ที่ 4 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
517
19 ม.ค. 2561
684 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรั้ว คสล.อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
507
11 ม.ค. 2561
685 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรั้ว คสล.อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเขา หมู่ที่ 5 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
498
11 ม.ค. 2561
686 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรั้ว คสล.อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมรสวบ หมู่ที่ 4 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
500
11 ม.ค. 2561
687 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อ คสล.ในสายทางถนนสายห้วยไก่ต่อ-หุบเขาวงศ์ หมู่ที่ 12 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
493
22 ธ.ค. 2560
688 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนสายห้วยไก่ต่อ-หุบเขาวงศ์ จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 12 ดาวน์โหลดเอกสาร
498
21 ธ.ค. 2560
689 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อลิดกลม คสล.ในสายทางถนนซอยบ้านนางประทุม หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
498
15 ธ.ค. 2560
690 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อลอดกลม คสล.ในสายทางถนนซอยวัดเวฬุวัน หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
506
15 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  69 |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110