ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
711 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายยางเขา-ทุ่งน้อย หมู่ที่ 5,7 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
522
15 ส.ค. 2560
712 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายสหกรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
507
15 ส.ค. 2560
713 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำซอยประปา หมู่ที่ 5 ตำบลชัยเกษม (รอบที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
514
07 ส.ค. 2560
714 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
516
03 ส.ค. 2560
715 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าช่อง-หนองคล้า หมู่ที่ 6,8 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
501
27 ก.ค. 2560
716 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกสระน้ำซอยประปา หมู่ที่ 5 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
514
20 ก.ค. 2560
717 ประกาศเปิดเผยราคากลางประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองคล้า-หน้าช่อง หมู่ที่ 6,8 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
505
19 ก.ค. 2560
718 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกสามขุม หมู่ที่ 10 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
502
09 ก.ค. 2560
719 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
504
05 ก.ค. 2560
720 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกสระน้ำซอยประปา หมู่ที่ 5 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
512
03 ก.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  72 |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110