ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
721 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำซอยประปา หมู่ที่ 5 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
522
03 ก.ค. 2560
722 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
503
03 ก.ค. 2560
723 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายห้วยลึก-เขามัน หมู่ที่ 4,11 ตำบลชัยเกษม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
542
07 มิ.ย. 2560
724 ประกาศเปิดเผยราคากลางประมูลจ้างโครงการก่อสร้งถนน คสล.สายห้วยลึก-เขามัน หมู่ที่ 4,11 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
516
07 มิ.ย. 2560
725 ประกาศแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
498
05 มิ.ย. 2560
726 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2560 เพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร
508
05 มิ.ย. 2560
727 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนิคมพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
498
24 พ.ค. 2560
728 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกฝายน้ำล้นมรสวบ หมู่ที่ 4 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
504
09 พ.ค. 2560
729 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายสหกรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
514
03 พ.ค. 2560
730 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายสหกรณ์ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
497
02 พ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  73 |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110